⁢ ⁢Chrzanów ‍to miasto pełne ​historii i architektury, która⁢ zachwyca każdego turystę. Jednym z⁤ najważniejszych⁣ obiektów‍ jest **Kościół św. ⁣Mikołaja**,​ pochodzący z XV wieku, którego wnętrze zdobią piękne gotyckie i ⁤barokowe ⁣elementy. Miłośnicy zamków ‌i ⁢pałaców ‍powinni ‍odwiedzić **Pałac Starościański**, który jest‌ perłą architektury renesansowej. Znajdują się tam również ‌ciekawe wystawy, które przybliżają historię‌ regionu i oferują‍ niezapomniane wrażenia.

⁣ Dla fanów ⁤zabytków techniki wizyta⁤ w **Muzeum ‍im. Ireny i Mieczysława Mazarakich** jest obowiązkowa. Tam można⁣ zobaczyć:

  • Stary młyn‍ wodny
  • Ekspozycję narzędzi rolniczych
  • Zbiory etnograficzne

‍ Nie​ można również przejść obojętnie obok **Cmentarza​ Zasłużonych w Chrzanowie**, gdzie spoczywają ‌wybitne postacie⁤ związane ⁤z miastem.⁢ Poniżej znajduje ⁣się tabela podsumowująca ⁣najważniejsze ​informacje o tych​ zabytkach:

ZabytekLokalizacjaWiek
Kościół św. Mikołajaul. Krakowska 29XV wiek
Pałac Starościańskiul. Rynek 1Renesans
Muzeum im. Ireny i Mieczysława⁣ Mazarakichul. Oświęcimska⁤ 14XX wiek